alfwako topページへ

電気部品等

リミットスイッチ

      
 Z−15GW2277−B  Z−15GQ21−B  Z−15GNJ55−B   Z−15GQ22−B   Z−15GW2255−B

      matsushita AZ7311 コインシューター用   タイマー用ソケット  オンオフスイッチBB215B3  カウンターH7CX−A                                     11−N                                          タイマーH3CR-A    
 タイマー定時間設定用 可逆マグネットスイッチ  ブレーカー10A
  TB15601     WA13−20S11 0.4kw  東芝NJ30R 3P